Бележки за пясъчно формоване и леене

Следните точки трябва да се обърнат внимание при леене на отливки в пясъчни форми и формоване на отливки:

1. Избор на материал: Изберете подходящ пясък и материали за отливки, за да сте сигурни, че тяхното качество отговаря на изискванията и може да отговори на изискванията за здравина и качество на повърхността на отливките.

2. Температурен контрол: контролирайте температурата на течния метал и пясъчната форма, за да сте сигурни, че леенето се извършва в подходящия температурен диапазон, за да се избегнат проблеми с качеството, причинени от твърде висока или твърде ниска температура.

3. Метод на леене: Изберете подходящия метод на леене, за да сте сигурни, че металната течност може равномерно да запълни пясъчната форма и да избегнете генерирането на мехурчета и включвания.

4. Скорост на изливане: контролирайте скоростта на изливане на метална течност, за да избегнете проблеми като разкъсване на пясъчна форма или неравномерно пълнене, причинено от твърде бързо или твърде бавно.

5. Последователност на леене: рационално подредете последователността на леене, започнете да леете от частта, която лесно тече, и постепенно запълнете цялата пясъчна форма, за да осигурите целостта и качеството на отливката.

6. Време за охлаждане: Осигурете достатъчно време за охлаждане, за да сте сигурни, че отливката е напълно втвърдена и охладена, за да предотвратите деформация и образуване на пукнатини.

7. Процес на последваща обработка: извършете необходимия процес на последваща обработка на отливките, като отстраняване на остатъчния пясък и обработка на повърхността, за да се гарантира, че качеството и външният вид на крайния продукт отговарят на изискванията.

8. Проверка на качеството: извършете стриктна проверка на качеството, включително проверка на външния вид, измерване на размерите и т.н., за да сте сигурни, че отливките отговарят на стандартите за качество, изисквани от дизайна.


Време на публикуване: 19 април 2024 г