Изискванията за качество на пясъчни форми при леене на форми включват главно следните аспекти

Изискванията за качество на пясъчни форми при леене на форми включват главно следните аспекти:

1. Прецизност и точност: производството на пясъчна форма трябва да гарантира точното възпроизвеждане на формата и размера на отливката, за да гарантира точността и качеството на отливката.Следователно, производството на пясъчна форма изисква висока точност, може точно да покаже формата и размера на изискванията за дизайн.

2. Качество на повърхността: качеството на повърхността на пясъчната форма пряко влияе върху покритието на повърхността и точността на крайното отливане.Доброто качество на повърхността на пясъчната форма може да намали дефектите и дефектите на отливката и да подобри повърхностното покритие и качеството на външния вид на отливката.

3. Здравина и стабилност: пясъчната форма трябва да издържа на високата температура и налягане на метала в процеса на изливане, така че здравината и стабилността на пясъчната форма са много важни.Пясъчната форма с висока якост може да устои на метална ерозия и удар и да поддържа формата и размера на отливката стабилни.

4. Огнеустойчивост: пясъчната форма трябва да има добра огнеустойчивост, може да поддържа стабилна структура и производителност при висока температура, без деформация, напукване или повреда.Пясъчните форми със силна огнеустойчивост могат да гарантират качеството и размера на отливките.

5. Адаптивност и повторна употреба: Материалите, направени от пясъчна форма, трябва да имат определена адаптивност и могат да се прилагат към различни видове и размери отливки.В същото време материалът на пясъчната форма също трябва да има известна степен на повторна употреба, може да се използва много пъти, да намали разходите и загубата на ресурси.

За да обобщим, изискванията за качество на пясъчна форма при пясъчно леене включват главно прецизност и точност, качество на повърхността, здравина и стабилност, огнеустойчивост, адаптивност и повторна употреба и т.н. Висококачествената пясъчна форма може да гарантира качеството и ефективността на производството на отливките и подобряване на конкурентоспособността и пазарната позиция на предприятията.


Време на публикуване: 26 април 2024 г